Bejelentés


KOMPLEMENTER MEDICINA természetgyógyászat

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


-------------------------------------------------------------------------------------


 


Tisztelt Ozsváth Főorvosnő....

Csakis üdvözöni tudom a kollégiumot, de kellet már nekünk.
Ön tanított,és vizsgáztatott is engem, de hogy is emlékezhetne. /Holisztikusba jártam.../
Sőt, igen fiatal koromban, egy szemproblémával is megkerestem, a kis fehér kiadványát azóta is őrzöm...,és kutya bajom.
Ahogy látszik is az EEKH honlapján, elvileg közegészségügyi-járványügyi felügyelő lennék, /de már ott vagyok mint fülakupunktúrás addiktológus is, az EEKH honlapján, természetesen a Kamarába is beléptem.  / hosszú évekig szakoktatóként tanítottam eü-szakközépben, , az ANTSZ-nél sajtós voltam...
Aztán belepistultam ebbe a különös világba.....
Mert az akupunktúra egy csoda, és a NADA pontok variációjával rengeteget lehet tenni...
Itt, Komárom-Esztergom megyéban a kórház főigazgató. Dr. Kovács is rettentő nyitott, hiszen ő is elvégezte ezt a szakot, Dr. Bensó Bea, a mentálhigihiénés osztály vezetője........., én rendelőben Kocson végzem a munkám, de életmód klubbom is van fitness központban, sőt a fideszes önkormányzat is elnyert a Segítő Kéznek egy alapítványt, ott önkéntes munka lesz..., igen, arra is szükség van.
Nem szaporítom a szót, jó volt a fenti kis írást olvasni.
Tisztelettel:
Monos Zsuzsa fülakupunktúrás addiktológus,radieszta, újságíró


-------Tisztelt Doktornő, kedves Gabriella!


 


Köszönöm az eddigi idejét, amit a beszélgetésünkre szánt. Köszönöm, hogy beavatott a várható tendenciákba.


A nyári szabadság alatt nagyon sokat gondolkodtam az elhangzottakon. Akiket elértem, konzultáltam is velük, például a Sáray Gáborral, Koller Judittal, Varsányi Péterrel, Kökény Máriával, dr. Osváth Máriával, dr. Csikai Erzsébettel, dr. Sakradi Ádámmal, hogy csak néhányukat említsem.


Az alábbi gondolatok születtek meg, amit megvitatásra felterjesztenénk.


Mindannyian egyetértünk abban, hogy a középfokú természetgyógyászati képzettségek követelményei nagyon sok kívánnivalót hagynak maguk után.


Abban is egyetértünk, hogy a vizsgáztatáson megfelelő irányba szigorítani kell.


Ezért nagyon üdvözöljük a szakmai kollégium létrejöttét, ahol magas szintű szakemberek bevonásával indulhat a változás a megfelelő irányba.


A ’97-es rendeletnek megfelelően több ezer ember szerzett valamilyen természetgyógyászati végzettséget. Ezen emberek nagy része hivatalos rendelői praxisokban dolgozik, kisebbik részük sajátmagán és családtagjaikon próbál segíteni, a tanult módszerekkel. Éppen ezért a mai magyar egészségügyben tapasztalható létszámhiányt és túlterhelést pozitív irányba befolyásolják. A megelőzésben, az utókezelésben, mind pedig az egészségesebb életmód elméleti és gyakorlati ismereteinek tanulásával, illetve azok átültetésével a mindennapi élet gyakorlatába, nagy szerepet töltenek be. A mai magyar társadalom és gazdaság célja az egészségtudatos, aktív dolgozói réteg növelése, melynek megteremtésében ez a szakmai réteg is jelentős szerepet vállalt, az elmúlt évtizedben.


A 14 év alatt, a levizsgázott emberek nagy része ezeket az ismereteket már szervesen beillesztette életmódjába. Ennek gátat szabni mára elég nehéz, mert az ellehetetlenülés hatására ezen emberek nagy része a „fekete gazdaságban” tovább fog dolgozni több okból is, például:


1.      A hivatalos természetgyógyászati szakterületeken dolgozók jelentős részének ez az alapvető megélhetési forrása.


2.      Nem tudják megfizetni – ők, vagy családtagjaik – az egyre dráguló egészségügyi ellátást


3.      Az életmódbeli változás egyre nagyobb szellemi és anyagi terhet ró mind az egyénekre, mind pedig a családokra.


Még lehetne folytatni a sort, de gondolom, hogy más szociológus, vagy társadalmi változásokhoz értő szakembereket is megkérdeznek ez ügyben.


Ezek függvényében tisztelettel javaslom az alábbi témák felvetését, illetve megvitatását:


-         Dolgozzunk ki a jelenlegi oktatási és képzőhelyek megfelelő ellenőrzésére szolgáló lehetőségeket, módszereket!


Ezzel mind a képzés, mind a vizsgáztatás intézménye áttekinthetőbbé, követhetőbbé és értékelhetőbbé válik, ami a szakmai minőségi kompetenciák emelkedéséhez vezet.


-         A meglévő levizsgázott szakemberek számára olyan különbözeti vizsgalehetőséget biztosítsunk, amellyel számot adnak, hogy a megváltozott, magasabb szintű tudást képesek beintegrálni a mindennapi szakmai kompetenciájukba. Amennyiben nem sikerül az emeltszintű különbözeti vizsga, akkor lehetőség van képzéseken a hiányos ismereteket bepótolni.


-         Sor kerülhet - több szakmai területről - nagy szakmai gyakorlattal rendelkező aktív, elismert oktatók, vizsgáztatók bevonásával a szakmódszertanok egységesítésére és kidolgozására.


-         Dolgozzuk ki az emberi tényezők, például: pszichológiai alkalmassági vizsgálat megfelelő mérésének lehetőségét, vagy kérjünk fel erre megfelelő szakembereket.


Tegyük kötelezővé önismereti csoportban való részvételt és a személyiségben végbemenő változásokat megfelelő módon tegyük nyomon követhetővé, például: szupervízió keretein belül (felajánlom pszichodráma asszisztensi, illetve csoporttréneri tapasztalataimat).


-         Az említett néhány szakmát ne szüntessük meg. Tegyük kötelezővé más szakvizsgák megszerzését is. A beolvasztással egyidejűleg elveszíthetjük az eddigiekben elért tapasztalatokat, amit fel lehetne használni a terápiás lehetőségek kidolgozásánál.


Úgy gondolom, luxus lenne mind emberi erőforrásban, mind pedig anyagi költségekben - a mai gazdasági, társadalmi körülmények miatt nehéz helyzetben lévő egészségügyünknek - ezen 14 év alatt elért tapasztalatokat elengedni.


Átmeneti megoldásnak javaslom az adott területen dolgozó szakembereket felkérni tapasztalataik összegzésére - meghatározott kritériumok alapján - akár publikációk, esetismertetések, továbbképzések keretein belül.


-         Javaslom a magyar népi orvoslás bevonását a természetgyógyászati alapképzésekbe, mert az évszázadok alatt összegyűlt és kikristályosodott módszerek, az orvoslástól függetlenül, tovább élnek nemzedékről nemzedékre. Tapasztalataink szerint, az ország több mint 80%-át kitevő vidéki lakosság körében alkalmazásra kerülnek a népgyógyászati módszerek. Ezen kódolt ismeretek rendszerezéséhez is felajánlom saját magam és kollégáim együttműködését, akikkel a mai napig kutatjuk és rendszerezzük a magyar népi orvoslás bevált, igazolt módszereit. (gondolunk itt például: a táplálkozás és a gyógynövények használatával kapcsolatos nemzedékről-nemzedékre öröklődő ismeretek alkalmazására.


 


Köszönöm, hogy gondolataimat megoszthattam Önnel, Önökkel és bízom benne, hogy egy konstruktív megoldás felé el tudunk indulni.


 


Debrecen, 2011. augusztus 22.


                                               Tisztelettel:


                                                                                                          Daróczi Zoltán                                                                                           természetgyógyász, andragógus


 -------------------------------------------------------------Kedves …


 


 


Most értesültem az új Természetgyógyászati törvény tervezetéről.


Elnézésedet kérem, hogy „hívatlanul” ragadtam tollat, de te vagy az egyetlen, aki ismered a helyzetünket, és képviselheted az érdekeinket.


Szeretném elmondani a véleményemet, mint „honoris causa” a reflexológia területén,


hát ha még nem késtem el vele. Jó magyar szokás szerint, mindent azok tudnak meg utoljára,


akiket leginkább érint a változás.


Több mint egy évtizede egy jól szervezett, magasan képzett, lelkes oktatógárda kezdte el működését az ETI vezetésével.


Minden honoris causa igyekezett a saját területén maximálisan elősegíteni a színvonalas


felkészítést és vizsgáztatást. A 14 év alatt sok hallgató lelkiismeretesen teljesítette


az előírt feladatokat (Eü modul, Tgy modul), a választott szakon mind elméleti,


mind gyakorlati vonatkozásban eleget tett a követelményeknek.


Reflexológiából 2005 óta – úgy érzem – alapos, jól áttekinthető, emberileg és szakmailag


megalapozott, orvoskollégák által (Dr. Hegyi Gabriella, Dr. Sári Erzsébet, Dr. Baji Sándor)


lektorált tankönyv áll a hallgatók rendelkezésre.


Az orvos-természetgyógyász konzultációra lehetőség van napi szinten, amivel a végzett


reflexológusok gyakran élnek. A gyakorlati képzés is megoldott.


Úgy gondolom, nem azt kellene átalakítani, ami évek óta jól működik, nem az összevonás,


az átrendezés hoz jobb eredményt, hanem a meglevő rendszer kiegészítése.


Gondolok itt a különböző színvonalú iskolák egységesítésére, és a magasabb szintű egészségügyi tevékenységbe való befogadásra. Sok orvos kolléga már beszerzett néhány természetgyógyászattal foglalkozó könyvet, ha a beteg ez irányban kér tanácsot, tudjon lelkiismeretesen válaszolni a feltett kérdésre. A beteg egyre többször és többet fog kérdezni…


Vonjuk be a már vizsgázott szakembereket az egészségügy rendszerébe, hasonlóképpen mint pl. a nővér, a védőnő a körzetben, vagy a kórházi osztályoknál a segédápolók. A természetgyógyász képesítéssel rendelkezők sok terhet levehetnének az egészségügyi dolgozók válláról, s így az orvosi felügyelet is meg lenne oldva.


Elképzelhető egy hármas tagozódás:


-alapszint, akik csak a családtagok egészségmegőrzését segítenék; ez is igen hasznos lenne;


-középszint, akik a választott területükön dolgoznának;


-felsőszint, akik több területen jártasak elméleti, és gyakorlati téren is jól felkészültek, vagyis az egészségügyi főiskolai és orvosegyetemi végzettséggel rendelkezők; ezért is fontos lenne szorgalmazni az orvosegyetemeken a természetgyógyászati oktatást.


Véleményem szerint egy jól működő középgárda jött létre Magyarországon. Erre lehetne alapozni a természetgyógyászat jövőjét:


-egy- egy egészségügyi központ köré csoportosítani a szakembereket, ahol lehetőség van konzultációra, esetismertetésre stb.


-meg lehetne szervezni a rendszeres továbbképzést a minél átfogóbb és korszerűbb ismeretek elsajátítására


-az egyes szakmáknak honlap kellene, (ahogy azt már többen is javasolták), ahol az érintettek


naprakész információhoz juthatnak.


Törekedni kell az egészségügy két nagy területének közelítésére. Hisz a cél közös: a prevenció, a beteg ember egészségi állapotának helyreállítása, a jó közérzet megóvása, a derűs, egészséges időskor elérése. 


Súlyos hiba azt állítani, hogy a két terület ellenség; valójában egymást kiegészítve kell, hogy segítse a mielőbbi gyógyulást, s az egészséges életvitel elsajátítását. Közösen lehet csak elérni, hogy az emberek felelőséget vállaljanak saját egészségükért.


A természetgyógyászati módszerek segíteni tudnak:


-a prevencióban


-az utókezelésben


-a beavatkozások hatékonyságában (pl.: gyógyteák, vízkúrák, étrend)


-több idejük van végig hallgatni a beteget


-a beteg megtanulja értékelni az egészségét, mert gyógyulásában aktívan részt kell vennie


-elsajátít különböző, egyszerű módszereket (stressz-oldás, ujjtartások, tornagyakorlatok, pozitív gondolkodás stb.)


Tehát, ha jó az együttműködés, a beteg is jól jár. Azt hiszem, ebben az ember centrikus társadalomban ez nem elhanyagolandó.


A tervezetben szereplő felvetések egy részével saját gyógyítói és vizsgáztatói tapasztalataim alapján nem tudok egyetérteni:


- az egyes szakmák összevonása nem indokolt, hiszen a reflexológia, akupresszúra, szemtréning önállóan is kiváló eredményeket ért el;


-egyre több a szenvedélybeteg, miért ne segíthetne továbbra is az addiktológus, azzal a tudással, amit a kurzuson jól elsajátított?


-az életmód tanácsadó a vizsgaszabályzat szerint igazán szerteágazó ismerettel kell, hogy rendelkezzen, viszont nem az a feladata, hogy manuálisan is segítsen;


-a kineziológus szakképzés mostani rendszere jól bevált és eredményes;


-a bioenergia miért nem természetgyógyászat? – még ugyan értékes velünk született természetes képesség, csak a szélhámosokat, kuruzslókat kellene kiszűrni.


Minden szakterületen nagy segítséget jelentenek:


-relaxációs módszerek


-légző gyakorlatok


-tornagyakorlatok (gerinc torna, égtáj torna, meridián torna, tibeti gyakorlat stb.)


-SOS akupresszurás pontok


-ujjtartások


-pozitív gondolkodás elsajátítása és továbbadása.


 


 


Tisztelettel és üdvözlettel:


Dr. Csikai Erzsébet


Debrecen, 2011. szeptember 01.


 


 


 


 


 


-----------------------------------------------------------------------------------


 


Aki nem illeszkedik be, azt kirekesztik


A természetgyógyászat végnapjai


 


1.            A megszüntetett Természetgyógyászati Szakmai Kollégium tagjai 15-20 éven keresztül részt vettek a természetgyógyászat szabályozásában, a rendelet megalkotásában, kidolgozásában.


 


2.            Leírható, hogy a központi döntéssel létrehozott Komplementer Medicina Tagozat és Tanács - melynek tagjai főként orvos-természetgyógyászok, akik egyetemi oktatók is - 13 tagja közül csupán 2 fő képviseli a középfokú végzettséggel rendelkező természetgyógyászok érdekeit


 


 


3.            A Dr. Hegyi Gabriella által vezetett orvosi, egyetemi lobbi most végleg át akarja préselni az egészségügyi tárcánál azt 2009-ben készített rendelettervezetet, melyet a régi Természetgyógyászati Szakmai Kollégium 12-1 arányban kétszer is elutasított.


 


4.            A központilag kijelölt Komplementer Medicina Szakmai Kollégiumi Tagozat Tanácsadó Testület tagjai jól láthatóan a csak orvosok által művelhető természetgyógyászati ágakat, pl. akupunktúra, neurálterápia, homeopátia, manuálterápia képviselik. A különböző területek egyetemi, orvosegyetemi oktatói.


Dr. Hegyi Gabriella: Belgyógyász, Háziorvos, Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, Neurálterápia, HKO, Homeopátia vizsga. MAOT jelenlegi elnöke. PTE KM Tanszék vezetője. ICMART Vezetőségi tagja. Magyar-kínai bilaterális együttműködés szakmai vezetője.


Dr. Jónás Eszter: Homeopátia, MHOE elnöke


Dr. Kéry Ágnes: Farmakognózia szakgyógyszerész. Magyar Fitoterápiás Társaság elnöke.


Dr. Ormos Gábor: Reumatológus, 40 éve foglalkozik Manuális Medicinával. Magyar Manuálterápiás Orvosok Egyesülete elnöke.


Pál Erzsébet: tanár, reikimester, reflexológus, bioenergetikus, Magyar Természetgyógyászok Szövetsége tagja


Dr. Pesztenlehrer István: Belgyógyász, Háziorvos, Akupunktőr, Neurálterápia vizsga. MAOT Alapító tagja, Elnöke, jelenleg Elnöki Tanácsadója.


Dr. Sal Péter: Csecsemő és gyermekgyógyász, Homeopátia, MHOE alelnöke


Dr. Saáry Kornélia: Fül-orr-gége szakorvos, akupunktúra MAOT Vezetőségi tag,


Dr. Sebő Zsuzsanna: Csecsemő és gyermekgyógyász, Oxyológia, MHOE tagja.


Dr. Taraczközi István: szülész-nőgyógyász szakorvos, katonaorvos, pathológus, reflexológus, bioenergetikus, Magyar Természetgyógyászok Szövetsége elnöke


Dr. Varjú Márta: Jogász, kineziológia. Professzionális Kineziológusok Nemzetközi Egyesülete.


Dr. Yu Funian meghatalmazásával Dr. Borodi Judit képviseli a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületet. Belgyógyász, Aneszteziológia, Akupunktúra


 


5.      A tervek szerint 2011. szeptemberében elfogadásra kerülő természetgyógyászatról szóló rendelettervezet ellehetetleníti a középfokú természetgyógyászati végzettséggel rendelkező természetgyógyászokat. Lássuk ezek példáit:


·        A bioenergetikus végzettség megszűnik, aki ilyen bizonyítvánnyal rendelkezik, és nem tesz le egy más természetgyógyászati szakvizsgát 2012 december 31-ig, azt követően ezen bizonyítványa érvényét veszti, természetgyógyászati tevékenységét nem gyakorolhatja.


·        A fülakupunktúrás addiktológus végzettség megszűnik, aki ilyen bizonyítvánnyal rendelkezik, és nem tesz le egy más természetgyógyászati szakvizsgát 2012 december 31-ig, azt követően ezen bizonyítványa érvényét veszti, természetgyógyászati tevékenységét nem gyakorolhatja.


·        Az eddig megszerzett életmódtanácsadó bizonyítvány hatályát veszti. Aki ilyen bizonyítvánnyal rendelkezik, és nem tesz le 2 egyéb  természetgyógyászati szakvizsgát 2012 december 31-ig, azt követően ezen bizonyítványa érvényét veszti. Válaszható területek: reflexológia, fitoterápia, akupresszúra, masszázs-mozgásterápia.


·        A fizioterápiás asszisztensz bionyítvány érvényét veszti, amennyiben aki ilyen bizonyítvánnyal rendelkezik, és nem tesz le egy  másik vizsgát 2012 december 31-ig, azt követően ezen bizonyítványa érvényét veszti. Válaszható területek: gyógytornász, sportmasszőr.


·        A kineziológus végzettség nem szűnik meg, de a továbbiakban felsőfokú végzettséghez kötött. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki mind a 10 területből tanfolyami igazolást szerez.


·        A későbbiek során összevonásra kerül:


Akupresszúra + reflexológia + szemtéring eljárások


Életmódtanácsadó + fitoterapeuta


Masszázs-mozgásterapeuta + komplementer fizioterápia


 


6.      Mindez azt mutatja, hogy már meglévő természetgyógyászati bizonyítványok érvényüket vesztik, az eddigi munkalehetőségünk megszűnik, és jelentős többletterheket ró ránk anyagilag és időben is a további vizsgák megszerzése.


Ez az agyonbürokratizált tervezet munkanélküliek ezreit eredményezheti a természetgyógyászat területén. Illetve elvéve a középfokú természetgyógyászati végzettséggel rendelkező természetgyógyászok lehetőségét a legális munkától, ezen emberek a fekete gazdaság sorait fogják erősíteni.


 


7.      A készülő rendelettervezet rontja a magyar társadalom egészséggel kapcsolatos megelőző, ill. öngyógyító, öngondoskodásra alapuló késztetését.


 


8.      A rendelet csak 1-2 személynek, illetve egy nagyon szűk érdekcsoportnak kedvez, kedvezőtlen hatásai azonban egy széles réteget sújtanak, hátrányos helyzetbe kerülnek a középfokú végzettséggel rendelkező természetgyógyászok, ill. a középfokú végzettséget nyújtó oktatással foglalkozó egyesületek, vállalkozások.


Ez alól az egyetemek, orvosi egyetemek és egészségügyi főiskolák természetesen kivételek, azok, ahol a rendelettervezet megalkotói dolgoznak.


 


9.      Amennyiben ezen rendelettervezet valóban érvénybe lép a kisemmizett, lehetetlenné tett természetgyógyászok számára a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége pertársaság létrehozását tervezi, ahol az elvesztett végzettséggel kapcsolatos befektetett összeg és kiesett jövedelem miatt pert indítunk.


 


Kérünk minden egyes médiában dolgozót, hogy támogassák a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége érdekképviseleti munkáját és nyújtsanak lehetőséget álláspontjaink ismertetésére.


 


Dr. Taraczközi István


Elnök--------------------------


www.szkeptikustarsasag.hu
info@szkeptikustarsasag.hu
1525 Budapest Pf. 60.
A Szkeptikus Társaság állásfoglalása
a bioenergetikai gyógyítás jogi szabályozásával kapcsolatban
A nem-konvencionális gyógyászati tevékenységet (köznyelvben természetgyógyászat,
alternatív gyógyászat, komplementer medicina stb.) 1997. óta rendeletek szabályozzák1, 2. A
már több mint tízéves minisztériumi rendelet felülvizsgálata folyamatban van, és rövid idın
belül várható egy felfrissített jogszabály megjelenése3. A Szkeptikus Társaságnak alapvetı
problémái vannak a nem-konvencionális gyógyászat jogi szabályozásával kapcsolatban, az új
szabályozás elıkészítésében nem vett részt. Tudomásunk szerint a "bioenergetikai alapú
gyógyítás" kikerülne a rendelet hatálya alól, és ezt a lépést helyeselni tudjuk. Szeretnénk, ha
legalább ez a változtatás ténylegesen megtörténne, bezárulna az a kiskapu, amely lehetıséget
nyújtott egy ennyire tudománytalan gyógyító tevékenység mőveléséhez bármiféle komolyan
vehetı egészségügyi képesítés nélkül.
Indoklás
A jogalkotó (Népjóléti Minisztérium, 1997) szerint a különféle nem-konvencionális
gyógyítási tevékenységek külön jogi szabályozására azért volt szükség, mert enélkül az ezen a
területen végzett szolgáltatások ellenırzése, a "fogyasztók", páciensek biztonságának védelme
nem lett volna biztosítva. A rendelet – a minisztérium képviselıi szerint – nem azt fejezi ki,
hogy ezek a tevékenységek bizonyítottan hatásosak lennének, csupán szabályozási szerepet
tölt be egy, az egészséggel kapcsolatos tevékenységi körben. A hatékonyság és biztonság
tudományos kérdés, amelyet a tudományos élet képviselıinek, szervezeteinek kell
megítélniük.
Ezzel a megközelítéssel sokan nem értenek egyet. Ezen álláspont szerint a rendelet léte – a
jogalkotó eredeti szándékától függetlenül – a fogyasztókban, sıt az alkalmazókban is azt a
benyomást alakíthatja ki, mintha a szabályozott eljárások hatékonysága igazolva lenne.
Komoly szakértık szerint szabályozás, szabványosítás csak elfogadott tudományos alap
esetén lehet hatásos, nélküle éppen a tudományos igazolás vagy cáfolat gátjává válhat4.
Az egészségügyi tevékenység a nem-konvencionális módszereket tárgyaló külön jogszabály
nélkül is szabályozott. Egészségügyi beavatkozást csak orvos végezhet! A módszereket nem
szükséges jogszabályba foglalni, azok hatékonyságának, biztonságának kérdése tudományos
témakör. A külön rendelet felállításának – igen vitatható – célja elsısorban az, hogy
meghatározott gyógyító tevékenységeket nem orvosi végzettséggel is lehessen mővelni,
illetve hogy az ilyen tevékenységet végzık ne törvénytelenül mőködjenek, ne
marginalizálódjanak. Ezek az érvek gyökeresen ellentétesek azzal a törekvéssel, hogy az
egészségügynek minél inkább igazolt módszereket kell alkalmaznia, és a nem igazolt
hatékonyságú és nem biztonságos beavatkozásoknak fokozatosan ki kell szorulniuk.
Az 1997-es rendelet másik célja, hogy a különféle nem-konvencionális tevékenységek
végzéséhez szükséges alapvetı oktatási, vizsgázási tematikát megadja. Ez véleményünk
szerint tudományos kérdés, és a jogi szabályozást megint csak az kényszeríti ki, hogy ezek a
módszerek nem rendelkeznek tudományos háttérrel, sıt a legtöbb esetben a nemtudományos
hátterük sem egységes. Ezért "jogszabályi definíció" nélkül gyakorlatilag lehetetlen a
módszerek beazonosítása. A rendelet ennek következtében még az olyan eljárások
www.szkeptikustarsasag.hu
info@szkeptikustarsasag.hu
1525 Budapest Pf. 60.
(akupunktúra, homeopátia stb.) esetében is definiálja a tevékenységet, amelyeket egyébként
csak orvosok által mővelhetınek minısít. Tudományosan elfogadott, jól definiált módszerek
nem követelnének külön jogi szabályozást. A röntgen, az EEG, a PET, stb. használatát,
definícióját, oktatási tematikáját nem kell jogszabályban rögzíteni – ez tudományos kérdés.
Mindezen problémák ellenére a rendelet általi szabályzás legalább valami platformot
biztosított ahhoz, hogy tudni lehessen, kinek és hova kell a tudományos kritikát címezni.
Tudományosan ugyan az elmúlt tíz év – a hasonló európai folyamatok ellenére – nem tisztázta
a helyzetet, de terminológiai, szervezeti szempontból elırelépést jelentett. A magyar
szabályozás ráadásul a nem-konvencionális gyógyító tevékenységek igen nagy részét kötötte
orvosi végzettséghez, ezért fennmarad az a remény, hogy a felsıfokú orvosi,
természettudományos végzettségő szakemberekkel érdemben lehessen klinikai tesztekrıl,
biológiai, fizikai hatásmechanizmusokról tárgyalni.
A bioenergetikai gyógyászat esetében azonban különösen kirívó a helyzet. Úgy látjuk, hogy
az érintettek az elmúlt tíz év "törvényileg védett" környezetében sem voltak képesek a
bioenergetika fogalmát definiálni, egységes oktatási tervet felállítani, ezért az ilyen
módszerek vizsgálata, kritikája – és szabályozása is – lehetetlen marad. A bioenergetikai
gyógyászat címkét egymástól teljesen különbözı, egymással inkompatibilis módszerekre,
elméletekre alkalmazzák. Itt nyilvánul meg egyértelmően, hogy a tudományos alap teljes
hiánya értelmezhetetlenné tesz egy ilyen jogszabályt, és egyben kiskaput nyújt ahhoz, hogy
gyakorlatilag bármilyen ezoterikus tevékenységet gyógyításnak lehessen feltüntetni. Ezért
javasoljuk a bioenergetika kihagyását a módosított rendeletbıl. Az ilyen módszereket
egyértelmően a sarlatánság kategóriájába kell sorolni – azaz nem szabad jogszabályokkal
védeni.
A Szkeptikus Társaság továbbra is komoly fenntartásokkal viszonyul a nem-konvencionális
gyógyászati tevékenységek jelenlegi és tervezett jogi szabályzásához. Azonban úgy ítéli meg,
hogy a teljesen nyilvánvalóan ezoterikus, tudománytalan bioenergetikai gyógyítás jogi
védettségének megszüntetése egy olyan józan kezdeményezés, amelyhez csatlakoznia kell.
A Szkeptikus Társaság 2007 augusztusában nyilatkozatot fogalmazott meg az alternatív
gyógyászat témakörében. A nyilatkozat teljes szövege a
http://www.szkeptikustarsasag.hu/cam_nyilatkozat címen olvasható.
Hivatkozások
1 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet
2 11/1997. (V. 28.) NM rendelet
3 Elıterjesztés a Kormány részére a nem-konvencionális eljárásokról
4 E Ernst and A Fugh-Berman: Complementary and alternative medicine needs an evidence base before
regulation – West J Med. 1999 September; 171(3): 149-150.
Budapest, 2009. február
Szkeptikus Társaság


--------------------------------------------------------


Szakmai kollégium: május 13-án alakulKisebb létszámú, rugalmasabban működő tanácsadó testülete lesz a szaktárca vezetőjének. Az első üléshez hasonló plenáris ülést - amelyen mind a 180 kollégiumi tag részt vesz - előreláthatóan nem fognak gyakran tartani, de a szakmai kollégiumokat alkotó 3 fős szakmai tagozatokat és az 5-15 fős tanácsokat éppen a rugalmas működés érdekében alakították ki, ahol a vidéki szakemberek is nagyobb teret kaptak az eddiginél.


Minderről Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár beszélt a parlament egészségügyi bizottságának keddi ülésén, ahol azt is elmondta, bár a tagozatokba kerülő szakembereket az államtitkár nevezi ki, számos ajánlást hallgattak meg a kértek be a vezetők kinevezését illetően.


A tanácsi delegáltak névsorát, amelyet éppen a napokban néztek át, mindössze egy helyről illették éles kritikával, a szakmai szervezetek többsége „belenyugodott a döntésünkbe" – jelezte az államtitkár.


Hangsúlyozta, transzparens működést várnak el az új szakmai kollégiumtól, ahol nem a lobbi érdekek határozzák majd meg a döntéseket, s amelyben helyet kaptak olyan, a Semmelweis Tervben prioritásként kezelt területek szakemberei is, mint az egynapos sebészet vagy a társadalmi elvárásnak megfelelően a komplementer medicina.2011-05-03 17:36

Forrás: Weborvos - Sófalvi Luca

Örömmel értesítelek/értesítem

 a Komplementer Medicina Szakmai Kollégium és Szakmai Tanácsának  tagjairól,amely 2011 június 06-án kezdi el munkáját

  

Üdvözlettel,

Dr. Ozsváth Mária A Tagozat tagjai


Dr. Hegyi Gabriella 
Dr. Jónás Eszter
Dr. Saáry Kornélia


A Tanács tagjai


Dr. Hegyi Gabriella
Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága
Pécsi Tudományegyetem


Dr. Kéry Ágnes
Magyar Fitoterápiás Társaság
Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet


Dr. Ormos Gábor
Magyar Manuálterápiás Orvosok Egyesülete
ORFI


Pál Erzsébet
Magyar Természetgyógyászok Szövetsége
Alfa-Roll Bt.


Dr. Pesztenlehrer István
Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága
Háziorvosi Rendelő Győr


Dr. Sal Péter
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület
Házi Gyermekorvosi rendelő (1147 Bp.Lőcsei u.24-26.)


Dr. Sebő Zsuzsanna
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület
Pomázi Gyermekrendelő (2013 Pomáz, Jankovich u.2.)


Dr. Taraczközi István
Magyar Természetgyógyászok Szövetsége
 


Dr. Varju Márta
Professzionális Kineziológusok Nemzetközi Egyesülete
Alterna Kft, 1123 Budapest, Alkotás 37.


Dr. Yu Funian
Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete

(forrás: MedicalOnline )--

Dr. Ozsváth Mária

 

+36 20 9805 472

 

 --

Dr. Ozsváth Mária

ÁNTSZ- OSZMK
Komplementer Medicina
mb. országos főorvos

 

 ---------------------------


Ki kell-e cseréltetnünk amalgámtöméseinket?


[origo]|2011. 02. 11., 15:40|Utolsó módosítás: 2011. 02. 12., 11:47|

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!