Bejelentés


KOMPLEMENTER MEDICINA természetgyógyászat

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 Szakmai kollégium: május 13-án alakulKisebb létszámú, rugalmasabban működő tanácsadó testülete lesz a szaktárca vezetőjének. Az első üléshez hasonló plenáris ülést - amelyen mind a 180 kollégiumi tag részt vesz - előreláthatóan nem fognak gyakran tartani, de a szakmai kollégiumokat alkotó 3 fős szakmai tagozatokat és az 5-15 fős tanácsokat éppen a rugalmas működés érdekében alakították ki, ahol a vidéki szakemberek is nagyobb teret kaptak az eddiginél.


Minderről Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár beszélt a parlament egészségügyi bizottságának keddi ülésén, ahol azt is elmondta, bár a tagozatokba kerülő szakembereket az államtitkár nevezi ki, számos ajánlást hallgattak meg a kértek be a vezetők kinevezését illetően.


A tanácsi delegáltak névsorát, amelyet éppen a napokban néztek át, mindössze egy helyről illették éles kritikával, a szakmai szervezetek többsége „belenyugodott a döntésünkbe" – jelezte az államtitkár.


Hangsúlyozta, transzparens működést várnak el az új szakmai kollégiumtól, ahol nem a lobbi érdekek határozzák majd meg a döntéseket, s amelyben helyet kaptak olyan, a Semmelweis Tervben prioritásként kezelt területek szakemberei is, mint az egynapos sebészet vagy a társadalmi elvárásnak megfelelően a komplementer medicina.2011-05-03 17:36

Forrás: Weborvos - Sófalvi Luca

  


---------------------------------------------


Kedves Kollegák,


 TIsztelt Honlapolvasók!
Elolvasva a kreditpontos továbbképzések rovatot, észrevettem, hogy nincs kellően részletes és tárgyilagos információ a Komplementer Medicina téma továbbképzései iránt!
A PÉcsi Egyetem Komplementer Orvosi Tanszéke rendszeresen szervez és tart akkreditált továbbképzéseket, mint az elmult héten is, Pécsett. orvosoknak és nem orvos természetgyógyászoknak . Az utóbbit is a MESZK akkreditálta, 40 kreditponttal....A Tanszék liszence vizsgákat is szervez Hagyományos KÍnai Orvoslásban, Neurálterápiában, Homeopátiában (klinikai és klaszzikus), valamint Manuális Medicinában előzetesen igazolt tanfolyamok elvégzése után. az OFTEX az orvosi képzettségűek hivatalos továbbképzési portálja, ahol a kollegák láthatják előzetes regisztráció után a továbbképzéseket, jelentkezetnek rá. Ugyancsak akkreditált továbbképzések vannak évente - legutóbb Pécsett , idén Egerben szeptemberben- Komplementer Orvosi témakörökből az egészségügyi dolgozók (orvosok, nem orvosok) részére. (
www.maot.hu)
tisztelettel: Dr. Hegyi Gabriella MD.PhD. tanszékvezető


 


NEM ORVOS TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK az ETI-ben érdeklődjenek a kreditpontos képzések iránt, mert ott rendszeresen szerveznek tanfolyamokat.


 


 


2011 jan.


Üdvözlettel,


Dr. Ozsváth Mária


 


 


Kedves Mária!
 
Telefonbeszélgetésünk alapján keresem meg elektronikus levelemmel, mivel igen sok kollégámmal együtt szeretnénk elkerülni kellemetlen helyzeteket.
 A kreditpontos rendszerről van szó, ahol azoknak a kollégáknak, akik szakképesítésüknek megfelelően nem kívánják folytatni orvosi tevékenységüket, hanem a helyi ANTSZ-től alternatív orvoslás végzésére kaptak engedélyt, lehetetlen a követelmények teljesítése, hiszen akármilyen bel-és külföldi tanfolyamot végeznek is el saját továbbképzésük biztosítására, a kötelezően választható  pontszerzés lehetetlen, hiszen az egyetem ebben a témakörben nem ír ki tanfolyamot és nem ismeri el a szakképesítést.
 A továbbképzési rendszert Budapesten felügyelő Dr. Fejérdy Pál professzortól én azt a felvilágosítást kaptam, hogy ezeknek a kollégáknak az esetében az – ő úgy emlékezetett, 17/98-as rendelkezés értelmében – a kreditpontszerzési rendszerben nem is kell részt venniük.
 Kértem Önt, hogy éppen ezért – mint au alternatív orvoslás felügyeletével megbízott előljáró
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal és a Semmelweis  Egyetem Továbbképzési Központ irányában  észrevételeit megtenni szíveskedjék.
 Kollegiális üdvözlettel Dr. S.P ----------------------------------------------------------------------------------- Tisztelt  EEKH  ,
 
 
Alulírott a Komplementer Medicina ÁNTSZ OSZMK mb országos főorvosa, a következő levet kaptam az egyik kollegától
 
 
Mivel az űgy nagyon sok kollegát érint, kérem szépen az alábbi levéllel kapcsolatosan állásfoglalásukat.
 
Erre azért van szükségem, hogy az Országban egységesen történjen az ellenőrzése a hasonló helyzetben lévő kollegáknak.
 
Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolnak levelemre.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Ozsváth Mária
------------------------------------------------------------------------------- 
Kedves Mária!
 Köszönöm a fáradozását és a gyors választ, de a problémám továbbra is megmaradt.
Mint minden területen, itt is a megelőzésre koncentráltam, hogy fölösleges zaklatásnak se én, se hasonszőrű kollégáim ne legyenek kitéve. Mostanában ugyanis fenyegető cikkek jelentek meg azokkal kapcsolatban, akik az előírt kreditpontszámot nem teljesítik -,s ebbe a körbe tartozik a 25 pont „szabadon választható”, vagyis az egyetemek és a szakkolégiumok által szervezett, a komplementer medicina területén nem létező továbbképzés  elvégzése is azokkal szenben komoly szankciók várhatóak.. A gondom az, hogy ha nem jelezzük az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási hivatal felé ezt a lehetetlenséget, s Dr. Fejérdy Pál professzor úr közlését, miszerint nekünk a pontszerzési versenyben nem kell részt vennünk, akkor ők automatikusan  lejelentik a hiányosságot az ANTSZ-nek, amely nem biztos, hogy igaz barátja a komplementer orvoslásnak . Én ugyan már levélben jeleztem a gondot a Hivatalnak ,de azt hiszem, sokkal nagyobb súllyal esne a latba,ha ezt Ön , mint megbízott vezető és felügyelő szakember is megtenné. /különösen azért is, mert az Éger-féle Orvosi Kamara már visszaköveteli a fenti véleményezési jogokat és nagy a valószínűsége, hogy vissza is fogja azokat kapni./
Mindegyikünk nevében előre is köszönöm a segítségét..
Kollegiális üdvözlettel Dr. S.P.


Kedves P,
 
Levelét megkaptam. Próbáltam utánna érdeklődni a kérdésének.
 
Jelenleg az ETI természetgyógyászainak vannak kreditpontos képzések, igaz nem sok.
Aki ÁNTSZ engedéllyel müködik mint természetgyógyász ezeken a képzéseken vesz részt.
Kötelező pontszám :ötévente 100 pont, ebből 75 pont a tevékenységért jár és 25 pontot kell megszerezni.továbbképzésen.
 
Sajnos  orvosoknak nem szerveznek továbbképzést.a természetgyógyászat területén.
 Igy egyenlőre senki semmit nem tud mondani.
Remélem a közeljövőben ez a kérdés is megoldódik.
 
Üdvözlettel,
--
Dr. Ozsváth Mária


---------------------------------------------------------------------------------


Tisztelt EEKH,
 
Korábbi levelemre nem kaptam még állásfoglalást az Önök részéről.
 
Kérem tiszteletel,az alább mellékelt levelezésre sziveskedjenek egy állásfoglalást küldeni az orvos-természetgyógyászok kreditpont teljesítésével kapcsolatosan.
 
Amennyiben nem az Önök hatásköre, akkor kérem szépen jelezni, hogy kivel, kikkel kell felvennem a kapcsolatot az üggyel kapcsolatosan.
 
Nagyon szépen köszönöm a pozitiv, segítőkész együttmüködést.Őszinte tisztelettel,
 
Dr. Ozsváth Mária
 
---------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Dr. Ozsváth Mária Asszony!
 
A természetgyógyászat, mint fogalom, több szakképesítést is magába foglal (reflexológia, akupresszúra, etc.). Az említett szakképesítésekkel az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásába lehet regisztrálni, az orvosok működési nyilvántartásába nem.
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/C. § -a alapján a továbbképzések minősítése ESZTT feladat- és hatáskörébe tartozik.
Javasolom, hogy az Ön által felvetett problémával –a fentiek alapján- keresse meg az ESZTT-t.
 
Tisztelettel:
 
dr. Székely-Molnár Krisztina
mb. főosztályvezető
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Nyilvántartási Főosztály
1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Telefon: +361-2357982
Fax: +361-235-79-39
web: www.eekh.hu -


--------------------------------------------------------------------------------- Tisztelt Dr. Ozsváth Mária!
 
Kreditpontokkal kapcsolatban hivatalunknak nincsen sem feladat, sem hatásköre. A továbbképzését vezető egyetem tud ebben az ügyben állást foglalni. A késedelmes válaszért elnézését kérem.
 
Üdvüzlettel:
 
dr. Ágoston Éva
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
06-1/235-7945
www.eekh.hu
 -


 


-------------------------------------------------------------------------------
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!