Bejelentés


KOMPLEMENTER MEDICINA természetgyógyászat

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


     Kedves Kollégák,


                                  Kedves Eszter,
Véleményem szerint jó a minimumfeltétel,amit Eszter elküldött. 


Marika
Tájékoztatásként


 Röviden leírom a Természet gyógyászat eddigi felügyeletét, hogyan működött.


Miután a Komplementer Medicinának korábban nem volt Szakmai Kollégiuma, ezért egy átmeneti szakmai minimum feltétel rendszert alkalmaztunk elsősorban a nem orvos természet gyógyászok részére, hiszen az orvos természet gyógyászoknál az orvosokra vonatkozó szakmai minimum feltételt követeltük meg.


Természetesen ez senkinek nem volt jó, nem volt megfelelő de dolgozni viszont kellett és  a nem orvos  természet gyógyászok, akik az ETI keretein belül vizsgáztak,kértek ÁNTSZ engedélyt. 


Akkoriban a Honoris Causakkal együtt,állítottuk össze a szakmai minimum feltételeket.Ebben Dr. Varjú M is részt vett, és sokat segített, hiszen  nagy tapasztalattal rendelkezik a szakmai felügyelet terén.


Lehet, hogy nem tudjátok de a megyei szinteken mindig volt ÁNTSZ részéről szakmai felügyelet a természet gyógyászat terén.Az Antal Kormány óta. Jómagam is 1992-től az ország különböző megyéiben folyamatosan elláttam ezt a feladatot, az akkori jogi szabályozásnak megfelelően.
2010-ben hirdették meg előszór az Országos Szakfőorvosi  poziciot. Nem pályáztam, más pályázott rá, végül nagy huza-vona után nem adták oda a pályázónak a feladatot, hanem felkértek és megkértek,hogy átmenetileg ezt a feladatot megbízással vállaljam el.


Azóta már sikerült szerepet vállalnom a Szakmai Kollégium Komplementer Medicina tagozatának létrejöttében is. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy van Szakmai Kollégium, és komolyan segít a sok feladatban.
Ezek után szükség volt a Szakmai Minimum feltételekre és 


2010-03-05-kérték először az ORSZÁGOS INTÉZETBEN IS a GYEMSZI elődje az OSZMK.


Tekintettel arra, hogy akkor még nem volt Szakmai Kollégium és természetesen még nem volt 60/2003(x.20)ESZCSM rendelet módosítás sem/ A rendelet módosításra csupán   2010.12.15 kérték és adták a véleményező feladatot.Ezért  nem tudott belekerülni  2011-es   minimum feltétel rendszerbe régi ideiglenes anyag, és ezért  nagyon sokan írtak  szakmai minimum feltételeket,olyan személyek is, akikről fogalmam sincs, hogy kik, és miért írták.Feltételezem a segítő szándékot,hiszen a kérések folyamatosan érkeztek az ÁNTSZ-hez a rendelők nyitása miatt.

Arra gondoltam, hogy így világosabb, hogy miért kell ezzel is foglalkoznotok.Nem lesz belőle félre értés, félremagyarázás, jó szándékú vagy rossz szándékú gondolatfűzés írásban és szóban sem.
Fontosnak tartom a korrekt tájékoztatást,
Mert: 


   "A GYEMSZI továbbra is szakmai háttér bázist biztosít a minisztériumnak, az egészségügy fejlesztéséhez a gyakorlatba már átültetett intézkedéseket monitorozza. A monitorig nem egyszerű ellenőrzés, hanem a szakmai folyamatok szüntelen figyelemmel kísérése, hiszen a szabályozást, a minőség ügyi kereteket folyamatosan a változó körülményekhez kell igazítani."/mondta Dr. Török Krisztina/
Mert:


A jelenleg  még érvényben lévő jogszabályok szerint(15/2005.(V.2.) EüM.rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről)


A szakfelügyelő szakfelügyeleti tevékenysége során illetékességi területe bármely egészségügyi szolgáltatójánál - a szak


területéhez tartozó tevékenységek tekintetében - vizsgálja b) az egészségügyi jogszabályok, valamint szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak végrehajtását,c) a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,


és

Mert:SZAKMAI KOLLÉGIUM ÉS TANÁCSOK a jelenlegi jogszabály szerint  


a) figyelemmel kísérik a szakmai irányelvek, módszertani levelek érvényességét, továbbá javaslatot tesznek a tartalmukra, és a 6. § (4) bekezdése szerinti esetben elkészítik azokat,


 


b) javaslatot készítenek az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimum feltételeire,


 


c) véleményt nyilvánítanak az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,  


Nagyom bízom  benne, hogy rövidesen kialakul az Országos Szakfelügyeleti rendszer is , mert így egy-két személynek/szak felügyelőnek/ nagyon nehéz a dolga, és hosszú távon nem is lehet így jól dolgozni..  


Üdvözlettel, 


OM 


 
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  


Tájékoztatósul elküldöm a régi nem orvos természet gyógyászok számára készített  Szakmai Minimum feltételeket.Ez most már idejét múlta, de létezett. 


SZAKMAI MINIMUM FELTÉTELEK/1997-től  a Szakmai Kollégium megalakulásáig//


 


Tárgy:


n  az orvosi szakképesítés nélkül végezhető természet gyógyászati tevékenységek meghatározása,


n  a tevékenységek gyakorlásának helye,


n  a kezelés módszerei,


n  a tevékenységek eszköz igénye és feltétel rendszere


 


 


1. AKUPRESSZÚRA


 


A szak terület meghatározása


Az akupresszőr gyógyító, betegség megelőző és egészség nevelő tevékenységét a hagyományos kínai orvoslás szabályai szerint végzi, anamnézis, állapot felmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján.


A tevékenység gyakorlásának helye


Egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, orvosi rendelők, otthoni beteg ellátás, szanatóriumok, szállodák és magánpraxis.


Kezelési módszerei 


Akupresszúra, masszázs technikák, inger terápiák (moxa, köpöly, fül gyertya, stb).


A tevékenység eszköz igénye és feltétel rendszere


Kezelő ágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) vagy torna szőnyeg (tisztítható textil vagy műanyag), torna szivacs.


Az akupresszúrás kezelés adalék anyag nélkül történik.


 


2. Alternatív mozgás- és masszázs terápia


 


A szak terület meghatározása


Az alternatív mozgás- és masszázs terapeuta gyógyító, betegség megelőző és egészség nevelő tevékenységét a hagyományos kínai orvoslás szabályai szerint végzi, anamnézis, állapot felmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján.


A tevékenység gyakorlásának helye


Egészségügyi, szociális, oktatási, gazdasági, kulturális és sport intézmények, fegyveres erők, orvosi rendelők, otthoni beteg ellátás, szanatóriumok, szállodák és magánpraxis.


Kezelési módszerei 


Masszázs terápia, légzés terápia, , mozgatás terápia.


A tevékenység eszköz igénye és feltétel rendszere


Kezelő ágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) vagy torna szőnyeg (tisztítható textil vagy műanyag), torna szivacs. Az alternatív masszázs terápia kezelés adalék anyag nélkül történik.


 


 


 


 


3. Életmód-tanácsadás és terápia


 


A szak terület meghatározása


Az életmód-tanácsadó segít  klienseinek életmódjuk átalakításában - a civilizációs betegségek, testi-lelki ártalmak csökkentése vagy kiküszöbölése, egészségük megőrzése vagy helyreállítása érdekében.


Munkája során természet gyógyászati, mentálhigiénés, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai módszereket alkalmaz.


Jártassággal rendelkezik az életmódot átalakítani tudó valamennyi természet gyógyászati ágban (távol-keleti mozgás oktatás, egészséges táplálkozás, természetes masszázs oktatás, gyógynövény ismeret, hidroterápia, helyes légzéstechnikák), ismeri a mentálhigiéne alapelveit és mindezeket együttesen alkalmazza a beteg vagy a kliens életmódjának átalakítása érdekében.


Az életmód-tanácsadó a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltése terén primer prevenciós feladatokat (művelődési központok, magán vállalkozások, utazási irodák) lát el, míg az egészségügyben specializálódik a betegellátás és -gondozás során hiányterületet képező egészség nevelési feladatok hatékony ellátására. A család orvos, kórházi orvos, gondozó intézeti szak orvos betegeket küld az életmód-tanácsadóhoz, hogy annak életmódi nevelésével a szokványos gyógyszeres terápiát kiegészítse.


A tevékenység gyakorlásának helye


Egészségügyi-, szociális-, kulturális-, oktatási-nevelési intézmények, gyógyidegenforgalom, magánpraxis és csoportpraxis.


Kezelési módszerei


Tanácsadó jellegű tevékenység.


A tevékenység eszközigénye és feltételrendszere


Eszköznélküli tevékenység. 


 


 


4.


REFLEXOLÓGIA


 


A szak terület meghatározása


A reflexológus gyógyító, betegség megelőző és egészség nevelő tevékenységét anamnézis, állapot felmérés és egyénre szabott kezelési terv, a beteg kór története alapján elkészített kezelési térkép, illetve masszázs terv alapján a kéz és a láb reflex zónáit ujjnyomossal, vagy más mechanikai eszközzel kezelve végzi. Meghatározza a kezelés menetét, a kezelendő zónák fontossági sorrendjét, az egy-egy kezelés alkalmával masszírozandó zónák számát, a kezelés időtartamát, a masszírozás erősségét, a kezelés ritmusát, valamint a kezelések gyakoriságát. Elkészíti a páciens számára az otthoni kezeléshez szükséges kezelési térképet, s ellátja a megfelelő utasításokkal, illetve tanácsokkal. A pácienst és a család tagokat is megtanítja az otthoni kezelésre.


A tevékenység gyakorlásának helye


Egészségügyi, szociális, sport intézmény, orvosi rendelő, otthoni betegellátás, szanatórium, szálloda, magánpraxis és egyéb szolgáltatós.


Kezelési módszerei


A kéz és a láb reflex zónáit ujjnyomossal, vagy más mechanikai eszközzel kezelve végzi, krém használatával.


A tevékenység eszközigénye és feltételrendszere


Kezelő ágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) vagy kartámaszos kezelő szék lábtámasszal vagy különálló láb zsámollyal (lemosható).


Rendkívüli feltétel: folyóvizes lábmosási lehetőség a beteg/kliens számára.


 


 


5. ALTERNATÍV FIZIOTERÁPIA


 


dr. Csermely Miklós honoris causa alternatív fizioterapeuta szakvéleményének kikérését tanácsolom a kérdésben.


 


6. bioenergia


 


A szakterület meghatározása


A bioenergetikus gyógyító, betegségmegelőző és egészség nevelő tevékenységét anamnézis, állapot felmérés és egyénre szabott kezelési terv, a beteg kórtörténete alapján végzi. Ennek érdekében szükség esetén bioenergetikailag feltérképezi a beteget, annak közvetlen környezetét, lakó környezetét, valamint bioenergetikai kezelést és tanácsadást végez.


A tevékenység gyakorlásának helye


Egészségügyi, szociális, sport intézmény, orvosi rendelő, otthoni betegellátás, szanatórium, szálloda, magánpraxis és egyéb szolgáltatós.


Kezelési módszerei


Saját energia mezőjének felhasználásával a beteg/kliens energia mezőjének kiegyenlítése. Érintés nélküli.


A tevékenység eszközigénye és feltételrendszere


Kezelő ágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) - mivel olyan betegek kezelésének szükségessége is felmerülhet, akik számára nehézséget okozna az állás ill. ülés.


 


7. FiTOTERÁPIA


 


A szakterület meghatározása


A fitoterapeuta gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv, a beteg kór története alapján végzi, mely tevékenység magában foglalja a betegek gyógynövényekkel vagy gyógynövénykészítményekkel (gyógyhatású anyagok) történő kiegészítő kezelését.


A tevékenység gyakorlásának helye


Egészségügyi, szociális intézmény, orvosi rendelő, otthoni betegellátás, szanatórium magánpraxis és egyéb szolgáltatás.


 


Kezelési módszerei


Beszélgetéses jellegű, tanácsadás. Érintés nélküli.


A tevékenység eszközigénye és feltételrendszere


Eszköznélküli.


 


8. FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGIA


 


A szakterület meghatározása


A fülakupunktúrás addiktológus gyógyító, egészségnevelő tevékenységét anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv, a beteg kórtörténete alapján végzi a szenvedélybetegek leszoktatása, méregtelenítés (akudetox), feszültségoldás céljából, valamint álmatlanság, gyógyszermérgezés és elvonási tünetek esetén (delírium tremens stb.).


A tevékenység gyakorlásának helye: egészségügyi, szociális intézmény, orvosi rendelő, otthoni betegellátás, szanatórium, magánpraxis és egyéb szolgáltatás.


Kezelési módszerei


Fül akupunktúra.


A tevékenység eszközigénye és feltételrendszere


Újra felhasználható akupunktúrás tűk esetén hőlégsterilizátor használata kötelező, a tűk üveg fóliában tárolva, név azonosítóval ellátva, papír vatta dugóval lezárva.


Egyszer használatos tűk esetében a használt tűk tárolására zárt tároló doboz, és megsemmisítésük biztosítása.


Kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) - mivel olyan betegek kezelésének szükségessége is felmerülhet, akik számára nehézséget okozna az állás ill. ülés, valamint nem kizárható a rosszullét sem.


 


9. KINEZIOLÓGIA


 


A szakterület meghatározása


A kineziológia alternatív és komplementer jellegű, készség-, képesség-, és személyiségfejlesztő, pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó prevenciós holisztikus módszer. A kineziológiai kezelés az izom tesztelést, mint biofeedback módszert használja. Hatékonyan befolyásolja a test energia-áramlását, az érzelmi stresszek feloldásával energetikai egyensúlyt hoz létre a testben, s aktivizálja öngyógyító mechanizmusát.


A kineziológus segíti kliensét az egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében, a betegségek gyógyításában, az öngyógyítás folyamatában, a betegség mögött álló problémák feltárásában, a rehabilitációban, személyiségfejlődésében. Kineziológiai módszerei mellett természet gyógyászati, mentálhigiénés, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai módszereket alkalmaz.


Az egyes kineziológiai rendszereknek önálló oktatói képzési rendjük van.


A tevékenység gyakorlásának helye


Tevékenységét önállóan végzi az alábbi területeken:


Egészségügyi-, szociális-, kulturális-, oktatási-nevelési ellátó rendszer intézményei, gyógy-idegen forgalom, magánpraxis, csoportpraxis.


Kezelési módszerei


Beszélgetés, tanácsadás jellegű, másrészt izmok teszteléséből és adott korrekciók elvégzéséből áll.


A tevékenység eszközigénye és feltételrendszere


Eszköznélküli. 


 


10. SZEMTRÉNING 


  


A szakterület meghatározása


A szemtréner komplex, preventív és a szakorvosi kezelést kiegészítő terápiát végez: látásjavító szemtorna/szem jóga, látás habilitáció, rehabilitáció.


A tevékenység gyakorlásának helye


Egészségügyi, szociális intézmény, orvosi rendelő, szanatórium, magánpraxis és csoportpraxis.


Kezelési módszerei


Látás vizsgálat, gyakorlatok betanítása


A tevékenység eszközigénye és feltételrendszere


dr. Ozsváth Mária honoris causa szemtréner tájkoztatása szerint:


n   ophtalmoscop


n   szemüvegszekrény  optikai lencsék +10 dioptriáig +2 cilinderig


n   visus tábla


 


 


Valamennyi szakterület vonatkozásában a fentieken kívüli egységes feltételek ( a 11/1997. (V. 28.) NM sz. r. előírásain kívül) :


n   a rendelő helyiségben asztal, min. 3 szék, iratok tárolására alkalmas szekrény 
 


----------------------------------------------------------------------------------


Állásfoglalás a doktori, professzori címek használatához a Komplementer Medicinában, a természetgyógyászatban


 


Iktsz: 6/2011


1. Bevezetés:


A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) az oklevelek, bizonyítványok kapcsán a háromlépcsős felsőoktatás első két grádicsának kimeneti okiratairól rendelkezik. Ennek megfelelően szól az alapfokozatban szerezhető „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc) végzettségi szintről, illetve a mesterfokozatú „Master” vagy „magister” (röv.: MA, Msc) végzettségről [63. § (4) bek. a) és b) pont]. Utóbbi cím használatát azonban a contrario kizárja a törvény, amikor kimondja, hogy a mesterfokozattal rendelkezők az oklevelük által tanúsított szakképzettség előtt az „okleveles” megjelölést használják. Példálózva néhány lehetőséget is felsorol az idézett 63. § (5) bekezdése: „okleveles mérnök, okleveles közgazdász, okleveles tanár, stb.”


Az Ftv. 63. § (6) bekezdése értelmében az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek, az állatorvosok, a jogászok oklevele doktori címet tanúsít. Mindezeket a címeket nevezhetjük „kisdoktorinak” mivel ugyanebben a bekezdésben a törvényhozó a következőképpen jelöli meg a vonatkozó jelöléseket. Kategorikusan állítja, hogy a címek rövidítése a következőkként alakul: orvosoknál dr. med., fogorvosoknál dr. med. dent., gyógyszerészeknél dr. pharm., állatorvosoknál dr. vet. a jogászok esetén pedig dr. jur. Tehát mindenhol kisbetűs alakzatokról esik szó. Továbbá sehol sem áll magában a „dr.” jelölés. A fenti, differenciált jelzésekkel azonban nagyon ritkán találkozhatunk a mindennapokban. Leginkább akkor jellemző, ha valaki boldog tulajdonosa több olyan oklevélnek is, amely doktori címet tanúsít. A nagy kezdőbetűs doktori rövidítés pedig egészen általános. Pedig korántsem jelentőség nélküli a kezdőbetű fajtája.


Az Ftv. a doktori képzésre vonatkozó külön szabályok között rendelkezik a felsőoktatás harmadik lépcsőjében szerezhető oklevelekről. Az elnevezésekből adódhat némi félreértés, hiszen az orvos- vagy jogászdoktorok, gyógyszerészek már doktorok doktori képzés híján is, a maguk egységes, nem-bolognai képzésük sikeres abszolválását követően is, ugyanakkor továbbtanulhatnak a tudományos sarzsiért, a „kisdoktori” cím ugyanis nem jelent tudományos fokozatot. Azt a doktori képzés nyújtja.


A felsőoktatási törvény 67. § (3) bekezdése megállapítja, hogy a doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve: PhD), a művészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). A jogalkotó ez után arról is rendelkezik, hogy a „Dr.” rövidítéssel a PhD vagy a DLA fokozatú érdemesek üzenhetnek a világnak. Más jogosulti kört  kizár az a törvényi megfogalmazás, hogy „a PhD fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a »PhD« vagy a »Dr.« rövidítést, a DLA fokozattal rendelkezők pedig a »DLA« vagy a »Dr.« rövidítést.”


 


 


 


 


Doktori cím


 


A személynév mellett használható doktori címnek két típusa van: a - jogász (dr. jur), fogorvos (dr. med. dent), általános orvos (dr. med) és állatorvos (dr.vet) szakok elvégzését követően használható - egyetemi végzettséget igazoló doktori cím és a tudományos fokozatot igazoló doktori cím (a "doktor (PhD)" vagy a "Dr.).Üzenetküldés
üzenetet küldhet a drozsvathmariatgy @gmail.com címre vagy tel +36209805472

E-mail címed:
Szöveg:


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!