Bejelentés


KOMPLEMENTER MEDICINA természetgyógyászat

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.-----------------------------------------------------------------------------------Komplementer Medicina Tanszék
7621 
Pécs, Vörösmarty u. 4.


Vezető:
Dömötör László Jenőné Hegyi Gabriella Dr.-né Dr.
adjunktus


Telefonszám:
72/513-670/677 
 
 
 
Telefax-szám:
72/513-670 

Web-lap:
www.etk.pte.hu

Keresés ebben az egységben és alegységeiben:

 

Az egység munkatársai


Bakos Eleonóra Tünde   igazgatási ügyintéző 72/513-670/607 
 
 
Csütörtöki Krisztina Dr.  tanársegéd 72/513-670/607 
 
 
Dömötör László Jenőné Hegyi Gabriella Dr.-né Dr.  adjunktus 72/513-670/607 
 
 
Pfeifenróth Anna Dr.  tanársegéd 72/513-670/607 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Homeopátia
(klinikai és klasszikus)  (kód:…..)


 


A szakképesités célja:


 


Az
orvostudomány különböző ágaiban kellő jártassággal rendelkező szakemberek
részére olyan ismeretek átadása, amelyek lehetővé teszik az integratív orvosi
gondolkodást, lehetővé teszik a választást a nem mindenkor és feltétlenül
szükséges farmakológiai terápia, valamint a természetes komplementer gyógymódok (ez esetben a homeopátia) között.


 


A szakirányú továbbképzés
célja, hogy az általános orvosi, fogorvosi diplomával és szakvizsgával
rendelkező orvosok, szakorvosi és eddigiekben megszerzett komplementer orvosi
ismereteik együttes felhasználásával – egy hatékonyan működő egészségügyi
struktúrában megelőző-gyógyító-tanácsadó szerepüket a betegek érdekeiben
szélesebb spektrumon, magas színvonalon valósítsák meg. Váljanak alkalmassá az
új szakmai követelmények alkalmazására, a komplementer orvosi tevékenység
beillesztésére az integrativ medicina keretein belül, a szakmai kompetencia
ismeretével hatékonyan működjenek közre a prevenció, egészséges életmódra
nevelés széles körű elterjesztésében, a nem-kívánatos, indokolatlan
gyógyszerfogyasztás csökkentésében, hatékonyan legyenek képesek az orvosi
tevékenység keretein belül alkalmazni hasznos, költségkímélő módszereket.


Váljanak alkalmassá a lakosság
egészségi állapotának elemzése útján újabb, hatékony, mellékhatásmentes
módszerek elméleti ismeretére és gyakorlati alkalmazására, az alkalmazási
kompetenciák ismeretében. A lakosság egészségügyi szükségletei
meghatározásában, ismerjenek és alkalmazzanak kevésbé költséges, de hatékony
ellátási formákat is, döntésük megalapozott és szakmailag megfelelő, etikus
tudatában.


A
fejlett társadalmakban, több anyagi forrással gazdálkodó egészségügyi ellátó
rendszerekben is előtérbe kerül a kórházakban és klinikákon, valamint a privát
praxisokban is a komplementer módszerek alkalmazásaként a homeopátia
beillesztése a napi gyakorlatba.


 


I.                   Szakképesítésre vonatkozó
adatok 


 


1.      A
szakképesítés megnevezése: Homeopata orvos  (Homeopátiás orvos) Msc. ill. homeopata gyógyszerész


2.      A szakképesítés
formája
:
szakképzés


 


      II.      A szakképesítés munkaterülete


               


A
munkaterület jellemző leírása:


 


A homeopátia orvosa
(homeopata) az egészségügyben, egészségügyi és szociális szolgáltatásban,
szociális intézményekben, otthoni betegellátásban és orvosi csoport- vagy
magánpraxisban tevékenykedik.


 


A homeopata orvos tevékenysége
speciális, gyógyszeres regulációs terápia alkalmazása, amely a paciens/beteg
szervezet saját szabályozási rendszerét serkenti és irányítja. A homeopátia
gyakorlati rendszere három alapvető principiumon alapul, amelyek a következők:


·          gyógyszervizsgálat egészséges emberen


·          hasonlósági szabály


·          individuális betegségkép


 


A hasonlóság szabálya
megköveteli a hasonlónak hasonlóval történő összehasonlítását. Az
összehasonlítható sajátosságok a gyógyszervizsgálat jellegzetes szimptomái és
az egyes betegek individuális tünetei. A két tünetsor összehasonlítása lehetővé
teszi a gyógyszer kiválasztását, amelynek a leghasonlóbbnak kell lennie. Ezt a
gyógyszert éppen ezért „simile”-nek nevezzük.


 


A homeopata orvos anamnézist
vesz fel - figyelembe véve a paciens által hozott diagnózist vagy zárójelentést
is    és általában, valamint az adott szakmában diagnózist állit fel.
A homeopátiás orvos a
beteget megvizsgálja, és kikérdezi, majd megkeresi a megfelelő individuális
gyógyszert (eket) a paciens/betege lelki és testi tüneteinek gyógyítására.


Kompetencia
határainak betartásával és a pacienssel/beteggel való egyeztetés alapján
megállapítja, hogy a hozzá fordulónak terápiás beavatkozásra van-e szüksége,
vagy pedig preventív, életminőség-javító céllal veszi igénybe szolgáltatásait.
További tevékenységeit ennek megfelelően végzi.


A homeopata orvos a paciens
állapotváltozását a kezelt paciens visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi
konzultáció alapján észleli és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja.
Egészséges életmódra nevel, a homeopátia tanai szerint gyógyító tevékenységet,
valamint betegségmegelőző, életmód-tanácsadási tevékenységet is végez.


 


III.               A szakképesítés szakmai
követelményei


 


                 A tevékenység során előforduló
legfontosabb feladatok csoportok


 


a.       a tevékenység során
előforduló legfontosabb feladatok    


        alapfeladatok/feladatcsoportok


b.      speciális feladatok lépései


 


      A homeopátia szabályai szerint anamnézist
vesz fel és speciális állapotfelmérést, valamint ennek megfelelő gyógyszeres
(homeopátiás szer) kezelést alkalmaz.


 


III.
A szakképesítés szakmai követelményei


 


Azonosak a szakmai vizsgán
(l. később) megnevezettekkel


 


3.   A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a
szint megjelölésével


 


Homeopátiás anamnézist vesz
fel, ennek megfelelően repertorizál és individuális gyógyszeres (homeopátiás
szerrel) kezelési tervet állít fel.


Életmód és életvezetési
tanácsot ad.


 


1.      A feladatok elvégzéséhez
szükséges ismeretek, készségek


 


A szakmai feladatok


 


1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok,
feladatok


A.)
alapfeladatok:


 


n    a szakmai feladatok ellátása


n    a kompetencia-határok betartása


n    a munkájára vonatkozó jogszabályok és etikai normák ismerete, betartása


n    a folyamatos és biztonságos működéshez szükséges tárgyi (külön minimum
feltételek alapján: műszerek, készülékek, felszerelés) és higiéniai feltételek
biztosítása


n    a kommunikációs, pszichológiai és pedagógiai alapelvek ismerete és
alkalmazása


n    a dokumentációs szabályok betartása


n    személyes példamutatás, folyamatos önképzés


n    szakterületének megfelelően életmód- és életvezetési tanácsadás


n    praxisszervezés és management


 


III/2.
A feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek:


 


A homeopátiás orvos (homeopata)
munkája során legyen képes


 


·          holisztikusan gondolkodni, életmódjával példát mutatni, a saját
kondícióját fenntartani és egészségét megőrizni


·          a prevenciós szemlélet megvalósítani


·          tevékenységét határozottan, bizalomkeltően végezni


·          figyelmesen, empátiával meghallgatni a beteget


·          ismerni a verbális és non-verbális iatrogén ártalmakat


·          életmód tájékoztatásra, étrendi és fitoterápiás tanácsadásra


·          tanácsadásának megfelelő szakirodalmat ajánlani


·          a paciens részére bizonyos technikákat megtanítani, hogy önmagán
alkalmazza (pl. akupresszúra, mozgásterápia)


·          a szakmai szabályoknak megfelelően önképzésre


 


A homeopátia követelményei alapján
legyen képes


 


·          ismerni a homeopátia helyét a medicinában


·          ismerni a homeopátia alapelveit
(gyógyszervizsgálatok, hasonlósági szabály, individuális betegségkép)


·          ismerni a homeopátiás gyógyszerekkel
kapcsolatosan a : gyógyszervizsgálat irányelveit, toxicológiai és farmakológiai
eredményeit, mellékhatásait, következtetéseket,


·          ismerni az állatokon történő alkalmazásokat,


·          ismerni a gyógyszerkép fogalmát és
meghatározását,


·          ismerni a gyógyszerek származását, előállítását,
potenciálást, keverési arányait


·          ismerni a tünettannal kapcsolatosan a tünetek
jelentőségét, összességét, a betegség tüneteit (patognomikus és individuális
tünetek), tünetcsoportok, kísérő tünetek, kulcstünetek jelentőségét


·          ismerni a teljes tünetek lokalizáció, szenzáció,
kedély, intellektus és testi tünetek kapcsolatait,


·          ismerni a szomatikus tüneteket (lokális,
általános, szexualitás, alvás, testtartás, álmok, éhségérzet, ciklusok,
modalitások jelentőségét


·          ismerni az esetfelvétel folyamatait a praxisban
(spontán-,  irányított,beszámoló,
indirekt kikérdezés), biográfiás anamnézist


·          ismerni a gyógyszer megtalálásának különböző útjait (rövid és hosszú út,
kulcstüneteket), problémás
gyógyszermegtalálás útját


·          ismerni a gyógyszerkeresés útját tünetjegyzék
(Repertórium) segítségével


·          ismerni a különböző repertóriumokat (Kent, stb.)


·          ismerni a repertorizációs munkafolyamat lépéseit
(kiválasztás, rendezés, értékelés, eliminációs tüneteket)


·          ismerni a gyógyszeres kezelés és
gyógyszerreakciók hatását (dózis, gyakoriság, első reakció, melléktünet,
panaszok súlyosbodása, újonnan fellépő tünetek értékelését, gyógyulási folyamat
irányát (Hering törvény)


·          ismerni és alkalmazni a konstitució és diathezis
fogalmát


·          ismerni az akut és krónikus miasmákat


·          ismerni a nosodákat és alkalmazásukat(Psorinum,
Medorrhinum, Luesinum)


·          ismerni a nosodák eredetét, előállítását és
gyógyszerképét


·          ismerni a krónikus betegségek alaptípusait,
patofiziológiás reakcióformáit, psychés és szomatikus reakciókat


·          ismerni a krónikus betegségek kezelési tervét,
elkerülendő hibákat


·          ismerni Hahnemann „Organon der Heilkunst” c.
művét


·          ismerni a fertőzések kezelését


·          ismerni a szédülés kezelését


·          ismerni a kinetozis kezelését


·          ismerni a bőr betegségeinek kezelését


·          ismerni a haj betegségeinek kezelését


·          ismerni a körmök kezelését


·          ismerni a varicositas tünetegyüttesének
kezelését


·          ismerni a légzőszervek kezelését


·          ismerni a szív- és keringés szerveinek kezelését


·          ismerni a mozgásszervek kezelését


·          ismerni a fül, orr, gégészeti betegségek
kezelését


·          ismerni a pajzsmirigy betegségek kezelését


·          ismerni a gyomor-bélrendszer betegségeinek
kezelését


·          ismerni a máj-epe betegségek kezelését


·          ismerni a húgyúti szervek betegségeinek
kezelését


·          Ismerni a fizikai sérülések következtében
fellépő psyches traumák kezelését


·Indikációk-kontraindikációkat,


·Vészesetek, sürgősségi
beavatkozások esetében teendőit


·Ismerje a kompetencia,
hibalehetőség, felelősség, gyakorlatát,


· Igazságügyi, jogi
ismereteit alkalmazni


·Ismerje a tevékenység
engedélyezésének, ellenőrzésének szabályait és gyakorlatát


·Ismerje az ÁNTSz szakmai
szerepét tevékenységének engedélyezésében, ellenőrzésében


 


 


A
feladat elvégzéséhez szükséges eszközök és berendezések


 


A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatban legyen
képes


 


·          megfelelő kezelőhelyiség(ek)et és környezetet kialakítani (minimum
feltétel az alapellátási orvosi rendelőnek megfelelő)


·          a megfelelő (ORKI által engedélyezett / CE jelű) eszközöket használni


·          a higiénés előírásokat betartani és betartatni


·          a megfelelő fertőtlenítő eljárásokat végezni, elvégeztetni és azok
betartását ellenőrizni


 


 


IV.              A szakképesítés vizsgáztatási
követelményei


 


Vizsgára
történő jelentkezés feltétele:


 


 orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti diploma,
szakorvosi képesítés


·Megfelelő
szakirányú tanfolyam elvégzése és köztes vizsgája,


·gyakorlati
oktatóhely igazolása


 


4.   A
szakmai vizsga részei


 


·          Írásbeli vizsga


·          Szóbeli vizsga


·          Gyakorlati vizsga


 


 


4.1.       Szakmai gyakorlati vizsga


 


A gyakorlati vizsga
munkafeladatait a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki a III. “ A
szakképesítés szakmai követelményei ” alapján.


 


A gyakorlati vizsga
feladatai:


 


adott paciens


·          kikérdezése, panaszok értelmezése


·          repertorizáció


·          kezelési terv készítése


·          a szükséges gyógyszer kiválasztása


 


A vizsgázó a vizsgafeladatát
a vizsgabizottság megfigyelése mellett végezheti, a gyakorlati vizsga helye
független a vizsgázó saját munkahelyétől, helyét a szakmai vizsgát szervező
intézmény jelöli ki.


 


4.2.       Írásbeli vizsga


 


Az írásbeli vizsgán a
szakmai követelmények alapján az Országos Komplementer Orvosi Módszertani
Intézet által központilag kiadott feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. Ezek
tartalmazzák a következőket:


 


·          A komplementer orvoslás- különböző szakterületeinek
megismerése, azok definíciója, ellátási területe, szakmai kompetenciája,
indikációi és kontraindikációi megismerése


·          Az ismeretanyag szintézise az egységes,
integratív medicinában


·          A holisztikus betegszemlélet elsajátítása, a
természetgyógyászati betegségmegőrző-rendszerek, és azok filozófiai alapjainak
megismerése


·          Az eltérő orvosi szakképzettségből adódó, a
komplementer orvoslás szempontjából jelentős különbségek kiegyenlítése,
korszerű ismeretek elsajátítása.


·          A 8 orvosi és 11 nem diplomával végezhető
természetgyógyászati tevékenység ismerete, átjárhatóság, helyettesíthetőség
ismerete az egyes ágak között.


·          A homeopátia ismeretanyaga


 


A feladatlap a teljes
tananyagot átfogja. A feladatlapon az elérhető maximális 100 pontból a sikeres
vizsgához a vizsgázónak minimum 70 pontot kell teljesítenie.


 


Elméleti
és gyakorlati vizsga követelményei


 


·A „természetgyógyászati
alapmodul” (
a komplementer orvosi módszerek
áttekintő ismeretanyag
) eredményes írásbeli tesztvizsgával történő teljesítése


·Szakirányú tanfolyam
(homeopátia) elvégzése és köztes vizsgája


·a szakterületen eltöltött 120
óra gyakorlat
szakképzett homeopata orvos mellett, aki a Országos Komplementer Orvosi
Módszertani Központ által akkreditált oktatóhelyen végzi a tevékenységet


 


Az
elméleti vizsga követelményei:
(a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretanyaggal –a (III/2. ponttal-
azonos)


 


Az alapképzés ismeretanyaga:


 


Elméleti kérdések:


 


A
homeopátia alapelvei: hasonlósági szabály, potenciálás, gyógyszervizsgálat


Materia
medica, források, a megbízhatóság fogalma


A
homeopátiás gyógyszer, gyártása


A
homeopátia előnyei, lehetőségei, határai


Klinikai,
klasszikus, komplex homeopátia, a német és a francia homeopátiás iskola
különbségei


Akut
betegségek homeopátiás kikérdezése, kezelési szabályai


Krónikus
betegségek homeopátiás kikérdezése, kezelési szabályai


Az
anamnézis homeopátiás kikérdezése


Hering-
kereszt fogalma


A
homeopátiás tünetek rangsorolása


A
potencia és az adagolás megválasztása,


Krónikus
reakciómód fogalma


Pszorikus,
tuberkulotikus, szikotikus reakciómód jellemzői


Fogékony
típus fogalma


Az
alkat fogalma


Polikresztek
fogalma


Bioterápiás
szerek, nozódák fogalma


 


Indikációk szerinti kezelés:


 


Sérülések
homeopátiás kezelése


Lámpaláz,
utazási betegségek kezelése


Akut
vírusfertőzések kezelése


Lázcsillapítás
lehetőségei


Rhinitis,
laryngitis, pharyngitis, tonsillitis kezelése


Köhögés,
hurutoldás, száraz köhögés kezelése


Obstruktiv
légúti betegségek klezelése


Asztma
kezelése


Allergiás
betegségek, szénanátha kezelése


Hányás,
hasmenés, akut gyomor-bél hurut kezelése


Epepanaszok,
hepatitisek kezelése


Gyomor-bélrendszeri
gyulladások, egyéb problémák kezelése


Aphták,
herpesz, fogászati beavatkozások kezelési lehetőségei


Vesegörcs,
vesekő kezelése, megelőzése


Húgyúti
fertőzések kezelése


Prosztata
bántalmak kezelése


Nőgyógyászati
fertőzések kezelése


Menstruációs
panaszok, premenstruális syndroma, dysmenorrhoea kezelése
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!